Birim Yönetimi

Müdür Yrd. Doç. Dr. Mesut ŞAM

Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Melayib BİLGİN

Su, Tuz ve Çevre Araştırmaları Birimi Başkanı Prof. Dr. Mustafa IŞIK

Araştırma ve Yayın Birimi Başkanı Prof. Dr. Engin DELİGÖZ

Dış İlişkiler ve Destek Birimi Başkanı Prof. Dr. Naim UZUN

Uzaktan Algılama ve CBS Birimi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Funda VARNACI UZUN