Hakkımızda

Amaç ve Hedefler

ASÜÇEM'in kurulum amacı, Aksaray Üniversitesi başta olmak üzere, ülkemizdeki enstitü, fakülte, yüksekokul ve bölümlerin ilgili anabilim dallarının işbirliği ile disiplinler arası çalışma gerektiren su, tuz ve çevre (iklim değişikliği, kuraklık, sağlık vb.) araştırmalarını uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri gibi gelişmiş yöntemlerle gerçekleştirmek ve gelişmiş ülkelerde izlenen biçimiyle Türkiye’de de etkili bir şekilde yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.

Bu bağlamda, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla müşterek çalışmalar yürütmek için diğer üniversiteler de dâhil olmak üzere, gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaç duydukları konularda evrensel düzeyde uygulama ve araştırma yaparak örgün ve yaygın eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak ve üniversite dışındaki kuruluşlarla müşterek çalışma ortamı sağlamayı gerçekleştirmek, merkezin temel hedefleri arasında yer almaktadır.

Yönetim Şeması

Yerleşim

ASÜÇEM, üniversitemiz merkez kampüsü içinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığıbinasında bulunmaktadır.

Yönetmelik

ASÜÇEM Yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz