Projeler

BAKTERİYORODOPSİN PİGMENTİNİN SAFLAŞTIRILMASI VE TİCARİ POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

 

Bakteriyorodopsin, fotosentetik bakteride bulunan bir protein olup ışık enerjisini yakalar ve onu bakteriyel zardan proton pompalamak için kullanır. Tuzlu sularda bulunurlar örneğin tuz gölünün renkli görünmesinin nedeni bu pigmenttir.

Saf halde 1 miligramına 569 euro değer biçilen (http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/b0184?lang=en®ion=TR) bakteriyorodopsin pigmentinin saflaştırılması ve kullanım alanlarının belirlenmesine yönelik birimimizde çeşitli araştırmalar yapılmaktadır.

Ayrıca su kirliliği parametrelerinin gerçek zamanlı izlenmesini amaçlayan sistem tasarımları üzerinde araştırma faaliyetlerimiz sürmektedir.